Vasa Dolovački

——————————————————————————————————————————————————————————

 foto_vasa_dolovackipotpis-v-dolovacki

 

 

Rođen je 1956. godine u Tornjošu.
Završio je Akademiju umetnosti u Novom Sadu.
Radi kao slobodni umetnik.