12.06.2006.-17.06.2006. Izložba Momo Kapor

Od 12.06.2006. – 17.06.2006.
Izložba crteža jedne slike, “Lament nad Beogradom”  –  Momo Kapor

slika
PODACI O SLICI:
Naziv : » Lament nad Beogradom«
Dimenzije: 180,5×100 cm
Tehnika: ulje na platnu
Godina:2004.


STOLEĆE RATOVA I IZGNANIKA

Miloš Crnjanski je svoju labudovu pesmu,
poemu Lament nad Beogradom objavio u dalekom rasejanju,
u Johanesburgu, 1962. godine. Na velikoj, bar geografskoj
i kontinentalnoj razdaljini od vlastitog izgnaničkog Londona.
Poema je ubrzo štampana i u beogradskim Književnim novinama,
i unekoliko je bila shvaćena i kao najava
pesnikovog povratka u domovinu.

Sve se, dakle, zbivalo usred dvadesetog stoleća,
koje uostalom još ni dan današnji nije okončano,
a za nas, na ovim južnoslovenskim horizontalama,
zacelo je počelo sarajevskim vidovdanskim pucnjem
1914. godine jednog mladog čoveka
koji je imao ime Arhangela, a prezime kneza:
Gavrila Principa.

Za taj vek Crnjanski je često govorio da je bio
zapravo stoleće ratova, a na česta pitanja
mnogobrojnih korespondenata, pa i potpisnika ovih redova,
kada će slavni vratiti na svoju Itaku,
odgovarao je poput Pitije: A što se tiče Odiseja,
nije on lutao dragovoljno, nego su bogovi tako hteli.

Apatrid po vokaciji, nije propuštao da napomene
kako je za stare Rimljane progonstvo predstavljalo težu,
veću i sramotniju kaznu i od smrtne.

Sada, kada smo unekoliko svi izgnanici,
Momo Kapor se toj melodiji tužaljke nad Beogradom
vraća kao prvi i potonji čovek: grad u ponekim trenucima
gotovo lunarnog lebdenja izbeljen
do Gvozdenovićevih metafizičkih opomena,
a opet negde u uglu rođački prisan sa paletom Prodanovića,
dakako onog starijeg, zaista je nalik na ribu,
na stavama velikih reka, kako se valjda još uvek piše
u našim udžbenicima. Visoka olujna nebesa nad Beogradom
zacelo bi marila i Isidora Sekulić, a koloplet snova,
lepotica i botičelijevskih profila kao da sugeriše novi beskraj.
U pratećem dinamizmu Kaporove lazurne likovne erudicije
anđeli i ktitori, obrisi drevnih zidina i flora izmaštanog
rajskog predela, samo još i osložavaju tu dramatičnu pojavu
Belog grada za koji je, razloženo, dokazano, kako ga Dunav,
ta rajska reka dotiče posle svog izvorišta u Crnoj šumi
i kako uvire, posle svega, pa i posle ovih svetlosti,
u Crno more.

Belo kao omama, kao osvetnička svetlost,
kao drugačije pouzdanje.

Za razliku od slovenačkog pesnika Edvarda Kocbeka
koji je, u stihu, proklinjao reku Savu
zato što odnosi svetu slovenačku zemlju u vizantijskog,
skitsko Crno more, Momo Kapor svemu pridaje oreol
plemenitog blagoslova. Gotovo se opraštajući
unapred od prizora izuzetne upečatljivosti,
on još stiže da nas opomene, unutrašnje izgnanike,
da to pred nama, na ušću sa profilom ribe
(Venecija je isto nalik na planimetrijsku ribu,
usred laguna), i jeste grad izgnanika, došljaka,
u koji smo svi stigli, kad tad a neko i ranije,
penjući se, tragom Mominih foliranata, Balkanskom ulicom.

Htelo se reći da je Kapor, po mnogo čemu
jedinstvena renesansna naša faca,
neprispodobiv i namah izdvojen.
I da sve ovo što nam, slikar specifičnog lirizma
i razvijorenih onih pramenova kose koji, kao u magli,
kao dim, nestaju ponavljajući nam melodiju prolaznosti
uzbudljivo i odano, danas i ovde svojim
Lamentom nad Beogradom dostavlja tajnu,
ostavlja trag rapsodičnosti, obuhvata,
svetlaca koji nas ni u snu ne napuštaju nikako i nigde.

I kao što je svaka autentična pesma u predhodnom dijalogu
sa jednim ranijim vapajem, krikom ili prizorom,
ako se sad Kaporov Lament nad Beogradom
nešto tužno i nostalgično sašaptava sa stihovima Crnjanskog.

Bez sumnje, svi smo mi apatridi.

Dr Draško Ređep


U SLAVU ŽIVOTA

Kao što znate – ne kaže se renesansna,
nego kaporovska ličnost. Tačnije, više se ne kaže,
jer je pojam renesansna ličnost bio kod nas u upotrebi
sve do pojave Mome Kapora krajem pedesetih godina prošlog veka.
Sam Momo Kapor je podeljena ličnost
i to na renesansnu i kaporovsku, mada se ne zna
ni koja je koja ni gde prestaje jedna a počinje druga.
Zna se jedino ono što se oduvek znalo: ko zna jedno
zna sve. A Momo Kapor kao i svaka renesansa,
odnosno kaporovska ličnost piše kao što slika,
a govori kao što crta. Tako je slikarima pružio priliku
da ga hvale kako odlično piše, a piscima da kavaljerski priznaju da sjajno crta. To su najčešće oni koji znaju da pišu a ne znaju da čitaju,
ili znaju da slikaju a ne znaju da crtaju.

Kao što najteže uočavamo ono što je najočiglednije
tako sam se i ja tek skoro setio da je među mojim sadrugovima Momo Kapor najsličniji Mići Popoviću
koji je i slikao i pisao i crtao i režirao, na televiziji, pozorištu, filmu. A uz sve to putovao.
Bio šarmer i šoumen i kao sva otmenija gospoda
pomalo dendi, plemenit čovek, požrtvovan
i nesebičan prijatelj kao i Momo Kapor.

Momo Kapor je redak Srbin i po tome
što nikad nije pisao pesme, a sve što je radio
je jedna radosna i raskošna pesma u slavu života
kojom je usrećio stotine hiljada kaporovskoga čovečanstva.
Nije pisao ni pesme ni legende
a sam je postao jedan od najvećih pesnika
i legendi Beograda. Utoliko je veće čudo
što je do sada imao jedva jednu slučajnu izložbu
u Beogradu mada pošteno govoreći idući
kroz Beograd ustvari obilazimo Kaporovu galeriju,
a i sam Beograd podseća na njegovu sliku.

Mada je naslikao koliko jedna likovna akademija
i napisao kao jedno brojnije udruženje književnika
znam da i u ovom trenutku jedva čeka da ode kući
i da štrika, žalostan što nema dva štafelaja
ili kakva kombinacija štafelaja i pisaćeg stola
da mu jedna ruka ne zija večito besposlena.

Blago majci koja ga rodila!

Matija Bećković

Biografija Momo Kapor