Konjević Milan

potpis-m-konjovic

—————————————————————————————————————————————————————

MilanKonjovic1-1

Milan Konjović rođen je 28.01.1898. u Somboru, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju.
Prvi put izlaže 1914. u somborskoj gimnaziji. Slikarstvo studira od 1919. u Pragu, na Akademiji likovnih umetnosti u klasi Vlaha Bukovca. Nakon dva semestra studije nastavlja samostalno u Pragu (avangardni češki slikar Jan Zrzavi ga upućuje na Leonarda), Beču i po nemačkim muzejima.
U maju 1924. stiže u Pariz i ostaje do 1932. godine, do svog konačnog povratka u Sombor.
U Parizu postiže zapažene uspehe samostalnim izložbama, kao i sudelovanjem na izložbama pariških salona.
U Parizu nastaje Konjovićeva »plava faza« (1923-1933). Po povrtaku u domovinu posvetio se slikanju domovine, njenog pejzaža, ljudi i ambijenta sa strašću vizionara koji svemu što radi daje pečat autentične stvaralačke ličnosti.
Leti slika u Dalmaciji (Mlini, Cavtat, Dubrovnik). Za vreme rata 1941. je u zarobljeništvu u Osnabriku. Posle povratka 1943,1944. i 1949. godine nastaju Konjovićevi pasteli.
Ulja stišanog kolorita, nastala od 1945-1952 sačinjavaju umetnikovu »sivu fazu«.
Godina 1953.znači preokret u Konjovićevom slikarstvu: odnos prema predmetu je nov, slobodniji; na platnima »kolorističke faze« plamsa čista intenzivna boja.
Nova slikarska orijentacija kulminira i traje na radovima »asocijativne faze« (1960-1984).

1985. počinje sa prvim varijacijama na temu vizanijske umetnosti, i do kraja 1990.
nastaje tridesetak dela nove »vizantijske faze«,sa kojom se završava Konjovićev prebogati opus od oko 6000 radova, većinom ulja, ostalo su crteži, akvareli, pasteli, grafike, tempera, tapiserije, pozorišnih scenografija, skica za kostim, vitraža,mozaika i drugo. Ovo jedinstveno, raznovrsno delo afirmisalo je ime svoga majstora sa 300 samostalnih izložbi i oko 700 grupnih u zemlji i inostranstvu.

Njegovi radovi se nalaze u brojnim galerijama i muzejima u zemlji, kao i u značajnim kolekcijama u inostranstvu.

U Somboru 1966. godine otvorena je Galerija »Milan Konjović«, u kojoj se hronološkim postavkama i tematskim izložbama prezentuju dela koja je umetnik darovao svom gradu.
Fond Galerije sačinjavaju 1060 radova.

Za redovnog člana Vojvođanske akademije nauka i umetnosti izabran je 1979, za dopisnog člana Jugoslovenske akademije znanosti i umetnosti 1986, a za redovnog člana Srpske akademije i umetnosti 1992.

Dobitnik je mnogobrojnih značajnih nagrada i priznanja u zemlji i inostranstvu.

Umro je u Somboru, 20. oktobra 1993.godine.

Izložba » Milan Konjović – slike iz novosadskih kolekcija « u Pro arte galeriji…